Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2019

pinkdress
jesteś pragnieniem
co w głowie siedzi
czystym sumieniem
co w ciemności świeci
prostym pytaniem
bez odpowiedzi
to wszystko w głowie
w głowie mam
— Sorry Boys - Jesteś Pragnieniem
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
pinkdress
0785 43ab 500
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny viabzdura bzdura
pinkdress

July 08 2019

pinkdress
Reposted frombluuu bluuu viaEtien Etien
pinkdress
Reposted fromshakeme shakeme viaEtien Etien
pinkdress
Reposted frombluuu bluuu viamisery misery
pinkdress
Podobało się jej to, co już o nim wiedziała. Był dobry. Był przystojny - choć na pewno nie w takim stylu, jak na wpół nadzy mężczyźni na plakatach wiszących w całym mieście. Nie, on był atrakcyjny w odmienny sposób. Sprawiał wrażenie pewnego siebie, a jednocześnie był wrażliwy - jeśli to w ogóle było możliwe - i na pewno nie był arogancki. Był męski, nie będąc macho.
— Richard Paul Evans "Kolory tamtego lata"
pinkdress
Powinniśmy kochać życie i cieszyć się nim jak tylko to możliwe. Lata zajęło mi dojście do tak prostego wniosku. Zwiedzajmy świat. Nie marnujmy czasu na bzdury. Spędzajmy czas z rodzicami i dziećmi. Chodźmy na to cholerne piwo z przyjaciółmi, póki jeszcze można, póki są przyjaciele. Wydaje mi się, że ta radość życia jest czymś głęboko mądrym i rozsądnym. Aż dziwne, że widujemy tylu zafrasowanych filozofów.
— Łukasz Orbitowski
Reposted fromolewka olewka viaEtien Etien
pinkdress
6167 4549 500
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viaEtien Etien
pinkdress
Reposted fromshakeme shakeme viaEtien Etien
pinkdress
3098 fed2
Reposted fromkarsina karsina viapareidolie pareidolie
pinkdress
3747 3d95 500
Reposted fromkarsina karsina viaczarnemajtki czarnemajtki

July 03 2019

pinkdress
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć.
— Magdalena Witkiewicz - Zamek z piasku
pinkdress


Nie chcę, abyś był we mnie szalenie zakochany.
Zakochanie to nie miłość.
Chcę, abyś mnie kochał - czasem rozsądnie, czasem spontanicznie, nie rzucił dla mnie świata, ale się tym światem dzielił.
Nie obiecuj, że mnie nie zostawisz, nie kocha się słowami.
Po prostu mnie nie zostawiaj i nie mów nic.

— Przyjdź do mnie o 04:00...
Reposted fromlubie-lato lubie-lato viapareidolie pareidolie
pinkdress
- Co jest w życiu ważne?
- Szczegóły. Detale. Prostota. Tła uczuć, krajobrazu, czynności. Spokój.
— Andrzej Stasiuk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapareidolie pareidolie
pinkdress
Milczenie nie jest złotem. Milczenie jest paskudnym kłamstwem. Milczenie jest najpaskudniejszym ze wszystkich kłamstw.
— M. Hłasko "Pijany o dwunastej w południe"

June 09 2019

pinkdress
Nie módlcie się o łatwe życie.
Módlcie się, żebyście byli silniejszymi ludźmi.
— John F. Kennedy
pinkdress
6589 74f8
Reposted fromjehna jehna viapareidolie pareidolie
pinkdress

June 05 2019

pinkdress
5546 9924 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamysweetheartt mysweetheartt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl