Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2020

pinkdress
Reposted fromshakeme shakeme viaSkydelan Skydelan
pinkdress
8367 240a 500
Reposted fromnyaako nyaako viaSkydelan Skydelan

January 31 2020

pinkdress
Reposted fromshakeme shakeme viaEtien Etien

December 16 2019

pinkdress
"Harry, zdradzę ci pewną tajemnicę: każdego dnia dawaj sobie prezent. Nie planuj go, nie czekaj, niech on sam przyjdzie. Może to być drzemka w fotelu, jakaś nowa rzecz lub filiżanka kawy".
— Dale Cooper, Twin Peaks
pinkdress
9978 2c6b
Reposted fromowca owca vianowaczi nowaczi
pinkdress
Reposted frombluuu bluuu viabzdura bzdura
pinkdress
Koniec roku jest po to, aby zwolnić. Wysypiać się, jeść zdrowe śniadania, przeczytać te wszystkie książki, które wiernie czekają aż po nie sięgniesz. Aby spotykać się z przyjaciółmi, iść na jarmark świąteczny i pić grzane wino. Robić zakupy do południa, kiedy w galeriach nie ma jeszcze tylu ludzi. Oglądać pod kocem filmy i seriale, pić gorącą herbatę i jeść czekoladę. 
W grudniu należy sprawdzić swoją listę ,,do zrobienia" i odznaczyć te punkty, na które nie znalazłaś czasu wcześniej. Pojechać nad morze, pójść na spacer pustą plażą. Wysłać kartki z życzeniami. Iść do teatru lub do kina. Skończyć remont mieszkania. 
Spisać plany na nowy rok i wierzyć, że będzie szczęśliwy. 
— doubleespresso
pinkdress
6679 c622
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viazoou zoou

December 08 2019

pinkdress
Marzenia? Sama nie wiem. Po prostu chciałabym żeby w końcu coś mi się udało. Żeby było trochę łatwiej, lepiej. Żeby ludzie byli warci czegokolwiek. Chciałabym mieć więcej czasu. Więcej szczęścia. Więcej uśmiechu na twarzy. Nie marzę o niczym szczególnym, nie chcę skakać na Bungee, zwiedzać całego świata albo władać wieloma językami. Chciałabym być szczęśliwa, mieć obok kogoś ważnego i dzielić z nim wszystko, całe swoje życie.
http://moblo.pl/profile/yezoo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaEtien Etien
pinkdress
pinkdress
7823 dd2b 500

November 26 2019

pinkdress
8150 0c1d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamaladziewczynka maladziewczynka

November 17 2019

pinkdress
Musisz wytrzymać trochę dłużej, niż wydaje ci się, że jesteś w stanie, bo zbliżają się dobre rzeczy, których się nawet nie spodziewasz. 
— Orange is the New Black
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazoou zoou
pinkdress
4102 f821
Reposted fromkarsina karsina viabzdura bzdura
pinkdress
pinkdress
6155 cdaf 500
Reposted frompiehus piehus vianowaczi nowaczi

November 01 2019

pinkdress
1453 374f 500
Reposted fromwyczes wyczes viapareidolie pareidolie
pinkdress
I przyjdzie moment, w którym będziesz wdzięczny, że musiałeś przez to przejść.
— Eckhart Tolle
pinkdress
Są takie rzeczy, które bez względu na to, jak bardzo ich pragniemy, nie mogą się wydarzyć.
— Carla Montero
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazoou zoou
pinkdress
0065 c907
Reposted fromchocoway chocoway viazoou zoou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl